Hem

Paddagogen.se

Föreläsningar Fortbildningar

Workshops

Vägledning

Inspiration

 

- för er i förskolans fantastiska värld

Hej och varmt välkomna till min sida.


Jag brinner för alla de människor som gör skillnad för våra barn runt om i Svergies förskolor och har drivit mitt företag i många är för att erbjuda er att påverka barnens, pedagogernas och rektorernas vardagsarbete. Digitalisering, undervisning och ledarskap är det vi själva till stor grad kan påverka och som även ger effekt för alla i verksamheten.


Genom att jag har arbetat i pedagogisk verksamheten med hela spannen från 1 till 18 åringen så har jag sett med egna ögon det livslånga lärandet i praktiken och tillsammans med The Big Five (2011) vilka är våra fem mest förekommande förmågor i våra läroplanerna såg jag äntligen den röda tråden genom våra barns och elevers lärande.


Jag kommer gärna till er (eller om ni vill komma till mig i ett mindre sammanhang) och erbjuder er och era medarbetare utbildningar, föreläsningar, vägledning och workshops om undervisning i förskolan genom bland annat de fem förmågorna som återfinns i våra läroplaner och där jag visar på vilket samband som finns mellan dem och EU:s nyckelkompetenser/21 ct skills för det livslånga lärandet.


 Digitaliseringen ligger mig även varmt om hjärtat och i mina konkreta vardagsexempel  delar jag med mig hur lärplattan (iPaden) och tekniken utgör en naturlig del för barnen genom att vi utforskar, upptäcker och är nyfikna tillsammans. Här kopplar jag till teori och praktik genom den nationella IT strategin vi har sedana oktober 2017. Det handlar om att  utveckla barnens digitala kompetens och då behöver vi börja med oss själva.


Nu står vi i förskolan inför en ny reviderad läroplan (07/19) där undervisningsbegreppet är nytt för oss i förskolan att förhålla oss till samt hur vi ska implementera den så att läroplanen blir den naturliga metodboken att använda oss utav i förskolan i våra målstyrda lärprocesser. Vilken didaktisk design behöver vi anama i förskolan för att gemensamt lyckas med vårt uppdrag i förskolan?
Jag har skrivit ett kapitel i antologin Mediapedagogik på barnens villkor utgiven av Lärarförlaget https://lararforlaget.se/bocker/mediepedagogik-pa-barnens-villkor/


och är medredaktör tillsammans med Lena Gällhagen till e-boken Ipads i skola och förskoa som finns gratis att ladda ner här www.https://sites.google.com/site/ipadbok/


Här finns intevju med oss i Computer Sweden: www.http://computersweden.idg.se/2.2683/1.626002/10-000-entusiaster-bakom-bok-om-ipad-i-skolan"Pedagogen som blev Paddagogen"

Copyright © All Rights Reserved