Lärplattor i förskolan

Paddagogen.se

Digital kompetens och digitala verktygVarför?

 Vad?

 Hur?

 För vems skull?


Varför?

- Barnen är redan där och jag vill vara där de är.


Vad?

- Barnen kommer till oss i förskolan med olika intressen, erfarenheter och en stor portion nyfikenhet på sin omvärld.


Hur?

- Genom att digitala verktyg ska vara en naturlig del av vår egen undervisning och i barnens lärande.

hur digitala verktyg kan användas i förskola och skola är frågor som intresserar mig varmt.


För vems skull?

- För att utveckla barnens advekata digitala kompetens


"Allt som behövdes för att komma igång med barnen var nyfikenhet,


en lärplatta och en rund matta. Svårare än så behöver det inte vara"


Copyright © All Rights Reserved