Mina Uppdrag

Paddagogen.se

Jag arbetar i förskolan där jag brinner för pedagogisk verksamhetsutveckling, driver gärna processerna kring hur vi kan arbeta med våra lärplattor tillsammans med barnen så att de får den naturliga och självklara platsen i barnens lärande. Jag tror på det kollegiala lärandet tillsammans med kollegorna, deltar aktivt ute i sociala medier där jag vill kunna påverka debatten och kunna göra en skillnad för barnen/oss alla både här och nu men också in i framtiden. Jag har under åren i förskolan ofta arbetat med olika slags utvecklingsuppdrag, arbetslagsledare, deltagit i implementering av nya läroplaner och funnits aktivt med i utvecklingsgrupper, IKT grupper, är LLU:are (lokal lärarutbildare). Jag gick ut min lärarutbildning, 2008 vid Linneuniversitetet.

Innan dess var jag barnskötare och har varit yrkesverksam inom förskola och skola i snart 25 år.

Har även arbetat flera år i förskoleklass, fritids och skola.

Är utbildad handledare och mentor, 7,5 hp

 

Har även läst via lärarlyfte och kurserna:

Digital text i lärande, undervisning kommunikation, 15 hp

Dokumentation, bedömning och utveckling av läsande och skrivande, 15 hp

Dela och dokumentara läs och skrivutvecklingsprocesser, 7,5 hp

Digitala verktyg i färskolan, 15 hp

 

Tidigare uppdrag:

 

Inspirationsdag om IKT i förskolan, Uppsala kommun, 2012

Framtidens läromedelsmässa, Uppsala. 2012

Learning Lab, Uppsala Universitet, 2012

Lärplattor i förskolan, Förskollärarprogrammet Uppsala Universitet, 2012

Uppdragsutbildning om IKT i färskolan, Ulricehamnskommun, 2013

Digitalt lärande, förskoleprogrammet, Växjö Universitet, 2013

Förskoleklassdagarna, Conductive, Stockholm, 2014

The Big Five i förskolan, #Passet, 2014

Digitala verktyg i förskolan, Växjö Universitet

The Big Five i förskolan, Väringaskolan, Sigtuna kommun, 2015

Barns villkor på en digital arena, Förskolearenan, Järfälla kommun

Barns förmågor på en digital arena, Förskolearenan, Västerås, 2015

Barns förmågor på en digital arena, Förskolearenan, Gävle

Ipads i skola och förskola, #Passet, 2015

Föreläsning på SETT 2015 hos Förskolearenan

Föreläsning kring Frostprojekt och Tältprojecering hos Tänk OM under SETT 2015

Finn Fem förmågor i förskolan, Uppdragsutbildning Ljungby, Studentlitteratur

The Big Five i det livslånga lärandet 2/10 2015 Förskolearenan, Kista

The Big Five i förskola och förskoleklass, gemensamt med Göran Svanelid, Kompetenstjänst, Göteborg

The Big Five i förskola och skola 1-16 års perspektivet, gemensamt med Göran Svanelid, Partille kommun

# Passet, 2016, Futuraskolan

 

 

 

 

 

Vad andra säger om mig:

 

 

"En bra och verksamhetsnära föreläsning med många bra exempel på hur man kan tänka kring förmågorna och aktiviteter vi redan gör i förskolan. Bra koppling kring förmågorna från förskolan till gymnasiet" Morgan Karlsson, utvecklingsledare, Ljungby kommun

 

"De fem förmågorna fick en att se på läroplanen ur en annan synvinkel vilket gjorde att man utvecklades i sitt sätt att tänka kring Lpfö. Genom att titta på "diamanten" blev det en tydlig och lätt överskådlig bild på förmågorna"

En deltagare, Ljungby kommun

 

"En väldigt inspirerande föreläsare som från första stund fängslar sina åhörare. Tessan har nu skapat en modell för förskolan häftigt och så bra. Vi får också ett smörgåsbord utav exempel på hur vi kan använda lärplattan tillsamans med barnen, vi måste ibland byta glasägon och fundera vilket lärande som finns bakom appen." - Fredrik Söderlund, IKT mentor, Specialpedagog och förskolärare Västerås stad.

 

"Supernöjda! Bra helhet som väckte många tankar att ta med sig hem till verksamheten. Du har ett fantastiskt engemang och intresse" - Martina Udd, Ulrichamn kommun.

 

"Det var en spännande kväll och tycker det var roligt att du tog upp de stora 5 och koppöingen tll arbetet med plattor. Du visade på hur man kan arbeta med plattan som ett ytterligare ett verktyg och inte en "spelplatta" med ett tydligt syfte" Förskolechef, Bromma

 

"Vi tackar för en givande och inspirerande eftermiddag! De fem förmågorna sattes i fokus och blev tydliga mot läroplnasmålen. Den röda tråden mellan förskolans och skolans läroplaner blev också synliggjorda. Plus alla de konkreta tipsen hur vi kan använda iPaden i vardagen för att stimulera barnens nyfikenhet och upptäckarlust. Enbart positiv feed-back från medarbetarna trots att det var sen fredag. TACK!"

Förskolechef, Leila Baker, Sala kommun

 

"Som pedagoger behöver vi lära oss att förhålla oss till tekniken tillsammans med barnen, att använda den i lärandet tillsammans med andra, analysera, granska och påvisa samband med läroplanen."

Copyright © All Rights Reserved