På gång

Paddagogen.se

2015:

 

April #Passet 2015, Futuraskolan

 

April SETT mässan i Kista - Tänk Om och Förskolearenan

 

April Förskolearenan, Gävle - Barns förmågor på en digital arena

 

September Föreläsning för Ljungby kommun, Studentlitteratur - Finn fem förmågor

 

Oktober 2015 Förskolearenan, Kistamässan, Mötas på en digital arena- en läroplan och fem förmågor

 

Oktober Göteborg tillsammans med Göran Svanelid, Kompetenstjänst - The Big Five i förskolan

 

November Linköpings kommun, Förskolearenan, Mötas på en digital arena

 

November Karlskoga kommun, förskoleklasspedagoger, Språk och kommunikation i förskoleklassen

 

 

 

2016:

 

Januari Partille kommun tillsammans med Göran Svanelid (förskola, grundskola 1-9, förskoleklass och fritids)

 

Januari Pysslinge förskolor Västerås - Mötas på en digital arena - fem förmågor och en läroplan

 

Februari Sala kommun- förskola - Fem förmågor i det livslånga lärandet, TBF och IKT i förskolan

 

Mars Bromma- Alviks förskolor - Barns förmågor på en digital arena

 

April Passet #2016, Futuraskolan " Nu ska det byggas broar mellan förskola och förskoleklass med barnen och tillsammans med er"

 

 

 

"Mina tre viktigaste verktyg med barnen är: Läroplanerna, Lärplattorna och lärarna"

Copyright © All Rights Reserved