The Big Five i Förskolan

Paddagogen.se

The big five i förskolan

 

I november 2011 skrev Göran Svanelid en artikel i det Pedagigska magasinet http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

Artikeln väckte min egen nyfikenhet och en önskan att den röda tråden i skolan skulle finnas så därför analyserade jag förskolans läroplan Lpfö98/10 om förmågorna även fanns där vilket de till stor del gjorde. Göran skriver att "När eleverna kommer till högstadiet så ska vägen redan vara asfalterad, det är bara strecken som behöver målas" - då känner jag att vi i förskolan måste lägga grunden under asfalten för att en väg ska kunna byggas.

 

Ett praktiskt exempel hur jag arbetar tillsamans med barnen finns att läsa här.

 

"Mina tankar återvände hela tiden till de fem förmågorna. Jag kände igen orden och hade sett dem förut i förskolans läroplan"

Copyright © All Rights Reserved